تلفن امور سهام    88992529-021
تراورس

تراورسها جزء ادوات روسازی راه آهن میباشد که بین ریل و بالاست قرار میگیرند و نیرو را از ریل به بالاست منتقل میکند و در عین حال ثابت ماندن عرض خط را تامین میکنند .

Monoblock Sleeper B70-UIC60 مشخصات

Name: Mono Block Prestressed Concrete Sleeper B70
Axle Load:25 tons
Operating Speed: ۲۵۰ km/h
Length: ۲۶۰۰ mm
Supporting Surface Area: ۶۸۰۰ cm2
Fastening System:Vossloh w14
Rail Type: UIC 60 – UIC 54
تراورس های تولیدی دارای خصوصیات زیر میباشد :

  1.  باید سطح تماس تراورس با بالاست به اندازه کافی وسیع باشد تا فشار وارد بر بالاست از حد مجاز آن تجاوز نکند .
  2.  مقاومت و انعطاف پذیری کافی داشته باشد .
  3.  شکل هندسی آن طوری باشد که مانع از تغییر مکان طولی و عرضی خط گردد .
  4.  در برابر عوامل جوی پایدار باشد

 

انواع تراورس

تراورس بتنی معمولی منو بلوک :

تولید تراورس بتنی پیش تنیده منوبلوک تیپ های B70, B58: این تراورسها بسته به نیاز مشتریان درکارخانه تولید تراورس بتنی بر اساس استانداردهای روز جهانی و رعایت کلیه پارامترهای فنی و مهندسی تولید میشوند .

تراورس بتنی معمولی دی بلوک :

در حال حاضر ، کارخانه تولیدی این شرکت امکان ساخت انواع تراورسهای دی بلوک موردمصرف در تونل ها ، خطوط قطارشهری و … را برای استفاده در خطوط UIC60، UIC54 و S49براساس اصول و موازین کیفی و پارامترهای فنی و مهندسی دارا میباشند .

رفتن به نوارابزار