تلفن امور سهام    88992529-021
روسازی اسلب ترک

روسازی بتنی بعنوان یکی از بهترین روسازی هایی است که با توجه به سرعت و بارمحوری برای راه آهن های امروزی تعریف میگردد و با توجه به نوع طراحی آن تقریباً تفاوت قابل توجهی از لحاظ اجرا، تعمیر و نگهداری با روسازی کلاسیک ( بالاستی ) دارد و با توجه به فراگیر شدن آن در تمام دنیا روشهای گوناگونی برای اجرای آن وجود دارد که در هر کشور با توجه به امکانات و توسعه یافتگی آنها به روشهای مختلفی اجراء میگردد . بهره گیری از دال خط بتنی نیاز به پیش بینی تمهیدات خاص و آماده سازی بستر خاکی دارد . لایه های زیرین باید یکنواخت و دارای ظرفیت باربری زیاد بدون نشست قابل ملاحظه باشند .

Employer name Slab track project for trans-national railways
Railroad of Islamic Republic of Iran Project for increasing the lines of Tehran- Karaj railway with length of 730+ 41km
رفتن به نوارابزار