تلفن امور سهام    88992529-021
دپارتمان‌ها و مدیران

قائم مقام مدیرعامل
امیر زارعی
88955851-3
zaree@ballast.ir

معاون فنی
احمد اسدی
88955851-3
asadi@ballast.ir

مدیر حوزه مدیرعامل
امیر هراتیان
88955851-3
haratiyan@ballast.ir

مدیر امور حقوقی
کامران صالحی
88976039
salehi@ballast.ir

مدیر امور مالی
علی معصوم بیگی
88952814
masoumbeigi@ballast.ir

سرپرست حمل و نقل ریلی
حسن امرالهی
۸۸۹۷۵۸۹۹
  amrollahi@yahoo.com

مدیر پیمان رسیدگی و امور قراردادها
حسین نوروزی
 ۸۸۹۵۵۸۵۳
norouzi@ballast.ir

سرپرست مدیریت امور اداری و منابع انسانی
حسین رنجبری
 ۸۸۹۵۲۴۶۴
ranjbari@ballast.ir

معاون مالی و اداری
سید سیاوش صفوی
 ۸۸۹۵۵۸۵۱
safavi@ballast.ir

معاون توسعه و برنامه ریزی
شهرام رضاپور
88955851-3
rezapour@ballast.ir

مدیر طرح و برنامه
سید محمود موسوی
88977318
mosavi@ballast.ir

مدیر تولید بالاست
مجتبی یوم گر
88952812
youmgar@ballast.ir

مدیر بازرگانی و فروش
امیر سعیدی مهر
 ۸۸۹۷۶۰۶۵
saeedimehr@ballast.ir

سرپرست مدیریت ماشین آلات
محمد جواد انصاری
 ۸۸۹۷۶۲۵۸
ansari@ballast.ir

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
محسن عسگری
88975793
asgari@ballast.ir

رفتن به نوارابزار