تلفن امور سهام    88992529-021
دپارتمان‌ها و مدیران

معاون فنی
مهدی خسروی
88955851-3
khosravi@ballast.ir

مدیر ساختمان و تاسیسات
سید محمود موسوی
88977318
mosavi@ballast.ir

مدیر پیمان رسیدگی و امور قراردادها
امیررضا اعطاسی
 ۸۸۹۵۵۸۵۳
etasi@ballast.ir

سرپرست مدیریت حقوقی
مهدی خزایی کوهپر
88976039
khazaee@ballast.ir

مدیر امور مالی
سید مسعود کاظمی
88952814
kazemi@ballast.ir

سرپرست حمل و نقل ریلی
حسن امرالهی
۸۸۹۷۵۸۹۹
  amrollahi@yahoo.com

مدیر روابط عمومی
صابر علیزاده
88955853
alizadeh@ballast.ir

مدیر امور اداری و منابع انسانی
محمدحسن مجرد
 ۸۸۹۵۲۴۶۴
mojarad@ballast.ir

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
وحید جهانی
 ۸۸۹۷۵۹۰۵
jahani@ballas.ir

معاون مالی و اداری
محمود وحدار
 ۸۸۹۵۵۸۵۱
vahdar@ballast.ir

معاون توسعه و برنامه ریزی
شهرام رضاپور
88955851-3
rezapour@ballast.ir

مدیر طرح و برنامه
روح الله حشمتی
 ۸۸۹۷۵۷۹۲
 heshmati@ballast.ir

سخن مدیر

مدیر حراست
مجید زین العابدینی
88955854
zeynolabedini@ballast.ir

مدیر پشتیبانی امور مناطق
فریبرز فریدونی
88977318
feridoni@ballast.ir

مدیر تولید بالاست
مجتبی یوم گر
88952812
youmgar@ballast.ir

مدیر بازرگانی
جعفر جمشیدی
 ۸۸۹۷۶۰۶۵
jamshidi@ballast.ir

مدیر ماشین آلات
محسن مالکی
 ۸۸۹۷۶۲۵۸
maleki@ballast.ir

سرپرست زیرسازی و روسازی
حسین نوروزی
۸۸۹۷۷۳۱۷
norouzi@ballast.ir