تلفن امور سهام    88992529-021
محوطه سازی و ابنیه

از دیگر فعالیت های شرکت اجرای بسترسازی و محوطه سازی میباشد که شامل اجرای عملیات خاکی و بسترسازی و ابنیه به همراه طراحی و ارایه نقشه های (AS-BUILT) و در قالب پکیج مهندسی (Engineering Dossier) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) مرتبط با ادارات مربوطه ارائه خدمات مینماید .

Employer name Landscaping Project
Pasargad Oil Company Project for implementing the excavation and bed making operation (landscape with 13.7 ha)
رفتن به نوارابزار