تلفن امور سهام    88992529-021
اعضا هیئت مدیره

روح اله سپهری

رئیس هیئت مدیره

سید محمد مهدی توسلی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

مهدی خسروی نو

عضو هیئت مدیره

جمال خانمحمدی

عضو هیئت مدیره

رفتن به نوارابزار