تلفن امور سهام    88992529-021
سنگ بالاست

بالاست لایه ای است بین ریل و زیربالاست که از مصالح دانه ای سنگ شکسته تشکیل شده، دارای دانه بندی یکنواخت بوده و به طور معمول دارای ابعاد ذرات حدود ٢٠ الی ٦٠ میلیمتر میباشد.

مراحل تولید

۱ – انفجار ( آتشباری )

۲ – حمل به دستگاه سنگ شکن

۳– خردایش

۴– دانه بندی

۵– تولید بالاست/ بیس

۶– حمل و دپو سازی

۷–انجام آزمایشات لازم

وظایف لایه بالاست:

۱ –  تحمل نیروهای قائم، افقی و جانبی وارده بر تراورسها به منظور نگهداشتن خط در موقعیت معین خود
۲ –  تامین بخشی از برجهندگی و جذب انرژی خط
۳ –  پخش و انتقال بارها به لایه های تحتانی
۴ –  زهکشی آبهای سطحی
۵ –  تنظیم و تراز نمودن سطح ریل حین ریل گذاری و تعمیرات
۶ –  میرایی و استهلاک ضربات، ارتعاشات و صداهای حاصل از حرکت وسایل نقلیه ریلی
۷ –  عایق یخبندان برای لایه زیر خود
۸ – جلوگیری از رشد گیاهان در خط

آزمایشات ذیل جهت سنجش کیفیت محصول نهایی صورت میگیرد .
۱- وزن مخصوص و پوکی مصالح – وزن مخصوص ظاهری مصالح بالاست برطبق استاندارد ۱۲۷ASTM- C  و حداکثر مقدار جذب آب مصالح آن مطابق استاندارد  ASTM-C127 میباشد .
۲ –  مقاومت در برابر یخبندان
۳ – مقاومت در برابر سایش مطابق آزمایش لوس آنجلس بر مبنای آزمایش لوس آنجلس
۴ – آزمایش سلامت مصالح طبق استاندارد  ASTM-C88
۵ –  مقاومت فشاری خشک و اشباع شده مصالح سنگی

– نوع و تعداد آزمایش های روزانه، هفتگی و غیره به تناسب مقدار تولیدات و حجم انبارها و غیره در چهارچوب ضوابط و استانداردهای فنی و برای حصول اطمینان کامل از کیفیت تولیدات و روند مطلوب تولید مصالح بالاست توصیه می شود:
۱ –  آزمایش دانه بندی، لوس آنجلس و درصد جذب آب و تطویل و تورق برای هر ۱۰۰۰ مترمکعب .
۲ –  آزمایش با سولفات سدیم به ازاء هر انفجار و یا در صورتی که سنگ تغییر کرده باشد،
آزمایش مربوط به وزن مخصوص بالاست باید به ازاء هر انفجار یکبار، انجام گیرد .

رفتن به نوارابزار