تلفن امور سهام    88992529-021

معادن تولید بالاست

معادن تولید بالاست

شرکت بالاست هم اکنون دارای 12 معدن فعال و دارای پروانه بهره برداری با مجوز برداشت است. که شامل معادن ...

بیشتر بخوانید ...

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی

شرکت بالاست با داشتن 430 واگن اختصاصی به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های دارنده واگن شن کش در کشور ...

بیشتر بخوانید ...

نگاهی به توانمندیهای بالاست


  • معادن و کارگاههای تولید بالاست
  • پروژه های راهسازی ، روسازی ریلی ، بازسازی و بهسازی خطوط ریلی ، محوطه سازی ، احداث تقاطعات و احداث ایستگاه راه آهن
  • نگهداری ساختمان و تاسیسات راه آهن
  • تراکم و پراکندگی جغرافیایی پروژه های شرکت بالاست

ابنیه خاص و کوچک

از دیگر فعالیت های شرکت احداث پل ها و تقاطعات میباشد که با ارایه نقشه های (AS-BUILT) و در قالب پکیج مهندسی (Engineering Dossier) و با رعایت کلیه...

محوطه سازی و ابنیه

از دیگر فعالیت های شرکت اجرای بسترسازی و محوطه سازی میباشد که شامل اجرای عملیات خاکی و بسترسازی و ابنیه به همراه طراحی و ارایه نقشه های (AS-BUILT...

راهسازی

از فعالیت های شرکت عملیات راهسازی میباشد که شامل عملیات نقشه برداری ، اجرای خاکبرداری ، خاکریزی ،اجرای لایه اساس، زیراساس ، روسازی. جدولکاری و نصب...

روسازی اسلب ترک

روسازی بتنی بعنوان یکی از بهترین روسازی هایی است که با توجه به سرعت و بارمحوری برای راه آهن های امروزی تعریف میگردد و با توجه به نوع طراحی آن...

رفتن به نوارابزار