تلفن امور سهام    88992529-021
بازسازی و نوسازی خطوط راه آهن

خطوط.شبکه.سراسری.راه.آهن.کشور.بواسطه.بهره.برداری.مستمر.از.آنها.دچار.افت.کیفی.میگردند که بسته به عمر خط و نیز کیفیت مصالح روسازی و کیفیت زیرسازی خط ، نیازمند اجرای برنامه های بهسازی و بازسازی می گردند . بازسازی خطوط همواره بعنوان یکی دیگر از فعالیتهای اصلی شرکت مطرح و این شرکت با سابقه طولانی در اجرای عملیات فوق موفق به اجرای قراردادهای متعددی در این زمینه گردیده است . فرآیند بازسازی نظیر روسازی خطوط بوده با این تفاوت که در هنگام بازسازی ، ابتدا خطوط فرسوده قدیمی جمع آوری گردیده و پس از تسطیح مجدد بستر خط و بالاست ریزی قشـر اولیه ، عملیات ریلگذاری و متعاقب آن سایر عملیات تکمیلی خط انجام می شود. در عملیات بازسازی خطوط ، زیرسازی مسیر نیز ترمیم می شود و حتی در برخی از پروژه های اجرا شده ، زیرسازی موجود کاملاً تخریب و مجدداً عملیات زیرسازی مسیر انجام می پذیرد. معمولاً بعد از دو یا سه بار اجرای عملیات بهسازی خط آهن، با توجه به شرایط بهره برداری و شرایط اقلیمی منطقه تعویض روسازی خط و تقویت و تحکیم زیرسازی و بستر آن ضرورت پیدا می کند. لذا از وظایف دیگر امور نگهداری خطوط و ابنیه فنی بازسازی کلی مسیرهایی است که میزان فرسودگی مصالح و ریل ها به حدی رسیده است که خط می بایست تعویض گردد. در همین راستا با جایگزینی کوپلاژهای نو بجای کوپلاژهای فرسوده و تعویض بالاست نسبت به بالا بردن کیفیت خطوط و افزایش ایمنی اقدام می گردد.

 

رفتن به نوارابزار