تلفن امور سهام    88992529-021
زیرسازی خطوط راه آهن

انجام عملیات زیرسازی خطوط راه آهن یکی از دیگر فعالیت های خدماتی شرکت بوده وشرکت با برخورداری از ماشین آلات مناسب و روز دنیا همراه با نیروی انسانی…

Employer name Projects for rehabilitation and renovation of lines for trans-national railroad network
Railroad of Islamic Republic of Iran Rehabilitating 100 km of line in non-mountainous regions
Railroad of Islamic Republic of Iran Rehabilitating 50 km of the line in the south route
Railroad of Islamic Republic of Iran Rehabilitating and renovating 60 km of line in the south route
Railroad of Islamic Republic of Iran Rehabilitating and renovating 80 km of line in Kerman route
رفتن به نوارابزار