تلفن امور سهام    88992529-021
بیس
بیس

بیس لایه ای از مصالح نسبتاً ریز دانه بین ۰ تا ۲۰ میلی متر بمنظور دستیابی به اهداف زیر استفاده میشود :

وظایف بیس در خطوط ریلی :

۱ – کاهش تنش های وارد در لایه های زیر سازی

۲ – نگهداری سطح بالای بستر در مقابل نفوذ سنگ های بالاست

۳ – محافظت از سطح زیر سازی در برابر یخبندان

۴ – جلوگیری از نفوذ ذرات ریز بستر روسازی به بالاست

۵ – تسهیل بیشتر زهکشی
وظایف بیس در جاده :

قشر اساس دومین قشر روسازی راه است و عملکرد آن، تعدیل بارهای وارده از قشرهای بالاتر روسازی در انتقال به قشر زیراساس است به طوریکه تنش مجاز وارده، سبب نشست و یا تغییر شکل غیرمجاز آن نشود. قشر اساس دارای خاصیت تراوایی بیشتری نسبت به قشر زیراساس میباشد و از مصالح سنگي و يا مخلوطي از مصالح سنگي و مواد چسبنده با مشخصات فني معين مي باشد .اين قشر بايد قابليت تحمل بار محوري و همچنين زهكشي راه را داشته باشد

رفتن به نوارابزار