حمل و نقل ریلی

شرکت بالاست با داشتن ۴۳۰ واگن اختصاصی به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های دارنده واگن شن کش در کشور شناخته می شود