دپارتمان‌ها و مدیران

معاون ساختمان و تاسیسات
حسین راثی
 ۸۸۹۵۵۸۵۳
 Hossein.rasisaray@yahoo.com

معاون فنی
ایرج علیمی
 ۸۸۹۷۷۳۱۷
Iraj.alimi86@yahoo.com

مدیر پیمان رسیدگی و امور قراردادها
کاوه رزاقی
 ۸۸۹۵۵۸۵۳
 razaghi@ballast.ir

مدیر روابط عمومی
محمد امینی
 ۸۸۹۵۵۸۵۳
h.amin2000@yahoo.com

معاون اداری و مالی
حسین طایفی
88952814
tayefi@ballast.ir

مدیر حمل و نقل ریلی
مازیار یار احمدی
۸۸۹۷۵۸۹۹
maziyaryarahmadi@yahoo.com

مدیر طرح و برنامه
روح الله حشمتی
 ۸۸۹۷۶۱۴۸
 heshmati@ballast.ir

مدیرساختمان و تاسیسات
سیدمحمود موسوی
 ۸۸۹۷۷۳۱۸

مدیر حراست
فرهاد خوشبخت
88955854
 far_khosh27@yahoo.com

مدیر پشتیبانی امور مناطق
فریبرز فریدونی

 ۸۸۹۷۷۳۱۸
  fariborzfereidoni@gmail.com

مدیر تولید بالاست
محمود طیبی

مدیر بازرگانی
محمد علی دربان
 ۸۸۹۷۶۰۶۵
darban@ballast.ir