انتخاب زبان

اخبار داغ

,
...

تودیع و معارفه سرپرست مدیریت حراست

,
...

افتتاحیه پروژه ساختمان دادگاه عمومی بخش جواد آباد ورامین...

آخرین پروژه

کارفرما: شرکت راه آهن ج.ا.ا.
طول مدت قرارداد :18 ماه
محل انجام پروژه : استان تهران و کرج
اهداف پروژه:
یکی از اهداف دولت...

شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن ( بالاست ) به عنوان پیمانکار در زمینه مدیریت پروژه های تولید بالاست مورد نیاز خطوط ریلی ، پروژه های زیرسازی و روسازی، بازسازی و بهسازی خطوط و ابنیه فنی ، راهسازی و محوطه سازی فعالیت می نماید، اين شركت همكاري بـا مراكز علمي و تحقيقاتي ، بهره گيري از دانش و تجارب...

نگاهی به توانمندیهای بالاست

  • معادن و کارگاههای تولید بالاست
  • پروژه های راهسازی ، روسازی ریلی ، بازسازی و بهسازی خطوط ریلی ، محوطه سازی ، احداث تقاطعات و احداث ایستگاه راه آهن
  • نگهداری ساختمان و تاسیسات راه آهن
  • تراکم و پراکندگی جغرافیایی پروژه های شرکت بالاست

 

برخی از همکاران

راهکارهای شرکت بالاست

از دیگر فعالیت های شرکت احداث پل ها و تقاطعات میباشد که با ارایه نقشه های (AS-BUILT) و در قالب پکیج مهندسی (Engineering Dossier) و با رعایت کلیه...

از دیگر فعالیت های شرکت اجرای بسترسازی و محوطه سازی میباشد که شامل اجرای عملیات خاکی و بسترسازی و ابنیه به همراه طراحی و ارایه نقشه های (AS-BUILT...

از فعالیت های شرکت عملیات راهسازی میباشد که شامل عملیات نقشه برداری ، اجرای خاکبرداری ، خاکریزی ،اجرای لایه اساس، زیراساس ، روسازی. جدولکاری و نصب...

روسازی بتنی بعنوان یکی از بهترین روسازی هایی است که با توجه به سرعت و بارمحوری برای راه آهن های امروزی تعریف میگردد و با توجه به نوع طراحی آن...

  • Rehabilitation and Reconstruction of 75 km of railways in Bandar Imam Project
  • Tehran –karaj Increasing Railways Project
  • Railway infrastructure in Varamin-Pishva route with length of 797+8 km