تلفن امور سهام    88992529-021
فراخوان شناسایی پیمانکاران معدنی

فراخوان شناسایی پیمانکاران معدنی جهت تولید بالاست در معادن انجیلاوند، باغسالار، سیرجان، آزادور، دامغان و نوساله

رفتن به نوارابزار