تلفن امور سهام    88992529-021
انتشار صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 

صورتهای مالی و گزارش تفسیری منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت مهندسی ساختمان وتاسیسات راه آهن (بالاست) در سایت کدال منتشر گردید

جهت رویت ابنجا کلیک کنید

Skip to toolbar