تلفن امور سهام    88992529-021
Specialized Committees

اطلاعات اعضای کمیته حسابرسی شرکت به شرح ذیل می­باشد

تحصیلات سوابق مهم اجرایی سمت نام و نام خانوادگی
کارشناسی ارشد  حسابداری معاون مالی بانک قرض الحسنه مهر ایران – مدير مالی گروه مالی بانک مسکن رئیس هیئت مدیره سید قاسم هاشمی راد
دکترای حسابداری مدير امور شرکتها گروه مالی بانک مسکن به مدت ۲ سال، رئيس اداره اعتبارات بانکداری شرکتی بانک گردشگری به مدت ۲ سال، رئيس اداره بانکداری اختصاصی بانک گردشگري به مدت ۲ سال، رئيس اداره مديريت دارايي بانک اقتصاد نوين به مدت ۲ سال

نائب رئیس هیئت مدیره

و مدیر عامل

ابوالفضل جعفری
کارشناسی ارشد  حسابداری مديرعامل شرکت واسپاري آباد مسکن عضو هیئت مدیره شهاب حاتمی

اطلاعات اعضای کمیته ریسک شرکت به شرح ذیل می­باشد

تحصیلات سوابق مهم اجرایی سمت نام و نام خانوادگی
کارشناسی ارشد  مدیریت مالی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه – مدیر عامل شرکت فولاد کیهان – معاون مالی اداری شرکت گوشتیران معاون مالی اداری سید سیاوش صفوی
کارشناسی عمران عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن عضو هیئت مدیره جمال خانمحمدی
کارشناسی ارشد  صنایع رئیس اداره صادارت شرکت سایپا – رئیس اداره برنامه ریزی استراتژیک سایپا – مدیر پروژه ایجاد و راه اندازی سایت تولید محصولات سایپا در کشور الجزایر معاون توسعه و برنامه ریزی شهرام رضاپور
کارشناسی ارشد عمران مدیر فنی مهندسی گروه مالی بانک مسکن مدیر فنی مهندسی ناصر شفیع نادری
کارشناسی ارشد حسابداری مدیر مالی شرکت توسعه ساختمان سرمایه – معاون مالی شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه – مدیر مالی شرکت رانیران مدیر مالی علی معصوم بیگی

اطلاعات اعضای کمیته انتصابات شرکت به شرح ذیل می­باشد

تحصیلات سوابق مهم اجرایی سمت نام و نام خانوادگی
کارشناسی ارشد قائم مقام مدیرعامل قائم مقام مدیرعامل امیر زارعی
کارشناسی ارشد رئیس شورای حقوقی، مشاور مدیرعامل و عضو کمیته ارزیابی عملکرد رئیس شورای حقوقی و رئیس کمیته سید منصور بنی هاشمی
دکتری رئیس کمیته ارزیابی عملکرد و مشاور مدیرعامل رئیس کمیته ارزیابی و عضو کمیته امیر مجاهد مظلومیان
کارشناسی نماینده حراست گروه مالی بانک مسکن سرپرست حراست گروه مالی احمدی نیکو

Skip to toolbar