تلفن امور سهام    88992529-021
Specialized Committees

اطلاعات اعضای کمیته حسابرسی شرکت به شرح ذیل می­باشد

تحصیلات سوابق مهم اجرایی سمت نام و نام خانوادگی
کارشناسی عمران عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن رئیس کمیته حسابرسی جمال خانمحمدی
دکترای حسابداری مدير عضو و مدرس انجمن حسابداران خبره انگلستان(ACCA) – منتور رسمی دانشگاه آکسفورد بروکس انگلستان در پروژه مشترک با ACCA – حسابدار رسمی – کارشناس رسمی دادگستری – مشاور رسمی مالیاتی – نماینده انجمن حسابداران خبره ایران – عضو کارگروه تشخیص صلاحیت حسابداری مالی خبره  مدیر موسسه حسابرسی، حسابداری و مشاوره مدیریت وانیا تیک تدبیر

عضو کمیته حسابرسی

علی هدایتی
کارشناسی ارشد  حسابداری حسابرسی مالی، عملیاتی، رعایت، مالیاتی، دادگاهی (ویژه) و طراحی سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی در موسسه حسابرسی مفیدراهبر عضو کمیته حسابرسی عبدالعلی محسنی

اطلاعات اعضای کمیته ریسک شرکت به شرح ذیل می­باشد

تحصیلات سوابق مهم اجرایی سمت نام و نام خانوادگی
کارشناسی ارشد  مدیریت مالی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه – مدیر عامل شرکت فولاد کیهان – معاون مالی اداری شرکت گوشتیران معاون مالی اداری سید سیاوش صفوی
کارشناسی عمران عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن عضو هیئت مدیره جمال خانمحمدی
کارشناسی ارشد  صنایع رئیس اداره صادارت شرکت سایپا – رئیس اداره برنامه ریزی استراتژیک سایپا – مدیر پروژه ایجاد و راه اندازی سایت تولید محصولات سایپا در کشور الجزایر معاون توسعه و برنامه ریزی شهرام رضاپور
کارشناسی ارشد عمران مدیر فنی مهندسی گروه مالی بانک مسکن مدیر فنی مهندسی ناصر شفیع نادری
کارشناسی ارشد حسابداری مدیر مالی شرکت توسعه ساختمان سرمایه – معاون مالی شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه – مدیر مالی شرکت رانیران مدیر مالی علی معصوم بیگی

Skip to toolbar