تلفن امور سهام    88992529-021
آگهی مزایده مصالح زیر سرند

آگهی مزایده فروش مقدار ۱/۷۰۰/۰۰۰ تن مصالح زیرسرندی در کارگاه دامغان

 

Skip to toolbar