تلفن امور سهام    88992529-021
آگهی مزایده ماشین آلات سنگین

مزایده تعداد پانزده دستگاه انواع ماشین آلات سنگین مستعمل

رفتن به نوارابزار