تلفن امور سهام    88992529-021
انتشار صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

 

صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(حسابرسی شده) شرکت مهندسی ساختمان وتاسیسات راه آهن (بالاست) در سایت کدال منتشر گردید.

جهت رویت اینحا کلیک کنید

 

Skip to toolbar