تلفن امور سهام    88992529-021
انتشار صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 

صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) شرکت مهندسی ساختمان وتاسیسات راه آهن (بالاست) در سایت کدال منتشر گردید

جهت رویت اینجا کلیک کنید

Skip to toolbar