تلفن امور سهام    88992529-021
انتشار صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) شرکت مهندسی ساختمان وتاسیسات راه آهن (بالاست) در سایت کدال منتشر گردید

 

جهت رویت اینجا کلیک کنید

 

Skip to toolbar