انتخاب زبان

زیرسازی خطوط راه آهن

انجام عملیات زیرسازی خطوط راه آهن یکی از دیگر فعالیت های خدماتی شرکت بوده وشرکت با برخورداری از ماشین آلات مناسب و روز دنیا همراه با نیروی انسانی مجرب و متخصص در این زمینه ، توان اجرای زیرسازی راه و راه آهن را دارا می باشد . در عملیات زیرسازی آماده سازی بستر راه ، احداث ابنیه فنی ، حفر تونل ها ، ساخت پلها ، ترانشه ها ، آبروها و ... بعنوان پیش نیازی برای احداث راه مطرح می باشد و این شرکت بعنوان پیمانکار ذیصلاح در رشته راهسازی با رتبه 1 مطرح می باشد .

Projects for rehabilitation and renovation of lines for trans-national railroad network Employer name
Rehabilitating 100 km of line in non-mountainous regions  Railroad of Islamic Republic of Iran
Rehabilitating 50 km of the line in the south route  Railroad of Islamic Republic of Iran
Rehabilitating and renovating 60 km of line in the south route  Railroad of Islamic Republic of Iran
Rehabilitating and renovating 80 km of line in Kerman route  Railroad of Islamic Republic of Iran