انتخاب زبان

راهکارها در شرکت بالاست

از دیگر فعالیت های شرکت احداث پل ها و تقاطعات میباشد که با ارایه نقشه های (AS-BUILT) و در قالب پکیج مهندسی (Engineering Dossier) و با رعایت کلیه...

از دیگر فعالیت های شرکت اجرای بسترسازی و محوطه سازی میباشد که شامل اجرای عملیات خاکی و بسترسازی و ابنیه به همراه طراحی و ارایه نقشه های (AS-BUILT...

از فعالیت های شرکت عملیات راهسازی میباشد که شامل عملیات نقشه برداری ، اجرای خاکبرداری ، خاکریزی ،اجرای لایه اساس، زیراساس ، روسازی. جدولکاری و نصب...

روسازی بتنی بعنوان یکی از بهترین روسازی هایی است که با توجه به سرعت و بارمحوری برای راه آهن های امروزی تعریف میگردد و با توجه به نوع طراحی آن...

انجام عملیات زیرسازی خطوط راه آهن یکی از دیگر فعالیت های خدماتی شرکت بوده وشرکت با برخورداری از ماشین آلات مناسب و روز دنیا همراه با نیروی انسانی...

احداث خطوط جدید راه آهن ، یکی از مهمترین شاخه های خدمات مهندسی این شرکت محسوب میگردد . این عملیات به صورت بالاستی یا بدون بالاست (خطوط اسلب تراک...

خطوط.شبکه.سراسری.راه.آهن.کشور.بواسطه.بهره.برداری.مستمر.از.آنها.دچار.افت.کیفی.میگردند که بسته به عمر خط و نیز کیفیت مصالح روسازی و کیفیت زیرسازی خط...

یکی دیگر از مأموریتهای شرکت ، انجام عملیات بهسازی خطوط می باشد . این عملیات درمواقعی انجام می پذیرد که فرسودگی خطوط به میزانی است که میتوان با...