انتخاب زبان

بیس

بیس لایه ای از مصالح نسبتاً ریز دانه بین 0 تا 20 میلی متر بمنظور دستیابی به اهداف زیر استفاده میشود :

وظایف بیس در خطوط ریلی :

1 – کاهش تنش های وارد در لایه های زیر سازی

2 – نگهداری سطح بالای بستر در مقابل نفوذ سنگ های بالاست

3 – محافظت از سطح زیر سازی در برابر یخبندان

4 – جلوگیری از نفوذ ذرات ریز بستر روسازی به بالاست

5 – تسهیل بیشتر زهکشی
 

وظایف بیس در جاده :

قشر اساس دومین قشر روسازی راه است و عملکرد آن، تعدیل بارهای وارده از قشرهای بالاتر روسازی در انتقال به قشر زیراساس است به طوریکه تنش مجاز وارده، سبب نشست و یا تغییر شکل غیرمجاز آن نشود. قشر اساس دارای خاصیت تراوایی بیشتری نسبت به قشر زیراساس میباشد و از مصالح سنگي و يا مخلوطي از مصالح سنگي و مواد چسبنده با مشخصات فني معين مي باشد .اين قشر بايد قابليت تحمل بار محوري و همچنين زهكشي راه را داشته باشد