انتخاب زبان

سنگ بالاست

بالاست لایه ای است بین ریل و زیربالاست که از مصالح دانه ای سنگ شکسته تشکیل شده، دارای دانه بندی یکنواخت بوده و به طور معمول دارای ابعاد ذرات حدود ٢٠ الی ٦٠ میلیمتر میباشد.

مراحل تولید

1 - انفجار ( آتشباری )

2 - حمل به دستگاه سنگ شکن

3– خردایش

4– دانه بندی

5– تولید بالاست/ بیس

6– حمل و دپو سازی

7–انجام آزمایشات لازم

وظایف لایه بالاست:

1 -  تحمل نیروهای قائم، افقی و جانبی وارده بر تراورسها به منظور نگهداشتن خط در موقعیت معین خود
2 -  تامین بخشی از برجهندگی و جذب انرژی خط
3 -  پخش و انتقال بارها به لایه های تحتانی
4 -  زهکشی آبهای سطحی
5 -  تنظیم و تراز نمودن سطح ریل حین ریل گذاری و تعمیرات
6 -  میرایی و استهلاک ضربات، ارتعاشات و صداهای حاصل از حرکت وسایل نقلیه ریلی
7 -  عایق یخبندان برای لایه زیر خود
8 - جلوگیری از رشد گیاهان در خط

آزمایشات ذیل جهت سنجش کیفیت محصول نهایی صورت میگیرد .
1- وزن مخصوص و پوکی مصالح - وزن مخصوص ظاهری مصالح بالاست برطبق استاندارد 127ASTM- C  و حداکثر مقدار جذب آب مصالح آن مطابق استاندارد  ASTM-C127 میباشد .
2 -  مقاومت در برابر یخبندان
3 - مقاومت در برابر سایش مطابق آزمایش لوس آنجلس بر مبنای آزمایش لوس آنجلس
4 - آزمایش سلامت مصالح طبق استاندارد  ASTM-C88
5 -  مقاومت فشاری خشک و اشباع شده مصالح سنگی

- نوع و تعداد آزمایش های روزانه، هفتگی و غیره به تناسب مقدار تولیدات و حجم انبارها و غیره در چهارچوب ضوابط و استانداردهای فنی و برای حصول اطمینان کامل از کیفیت تولیدات و روند مطلوب تولید مصالح بالاست توصیه می شود:
1 -  آزمایش دانه بندی، لوس آنجلس و درصد جذب آب و تطویل و تورق برای هر 1000 مترمکعب .
2 -  آزمایش با سولفات سدیم به ازاء هر انفجار و یا در صورتی که سنگ تغییر کرده باشد،
آزمایش مربوط به وزن مخصوص بالاست باید به ازاء هر انفجار یکبار، انجام گیرد .