انتخاب زبان

محصولات بالاست

تراورسها جزء ادوات روسازی راه آهن میباشد که بین ریل و بالاست قرار میگیرند و نیرو را از ریل به بالاست منتقل میکند و در عین حال...

بیس لایه ای از مصالح نسبتاً ریز دانه بین 0 تا 20 میلی متر بمنظور دستیابی به اهداف زیر استفاده میشود :

وظایف بیس در خطوط...

از آنجائیکه شرکت بالاست در ساخت خطوط با روسازی بالاستی و بدون بالاست نیز فعالیت می نماید ، در جهت تولید اسلب ترک های پیش ساخته...

بالاست لایه ای است بین ریل و زیربالاست که از مصالح دانه ای سنگ شکسته تشکیل شده، دارای دانه بندی یکنواخت بوده و به طور معمول...