سخن مدیرعامل

شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن ( بالاست ) به عنوان پیمانکار در زمینه مدیریت پروژه های تولید بالاست مورد نیاز خطوط ریلی ، پروژه های زیرسازی و روسازی، بازسازی و بهسازی خطوط و ابنیه فنی ، راهسازی و محوطه سازی فعالیت می نماید، اين شركت همكاري بـا مراكز علمي و تحقيقاتي ، بهره گيري از دانش و تجارب نيروي انساني كـارآمد و حضور در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي را آيينه‌اي جهت بـازتاب توانمندي‌هاي خـود مي‌داند و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت کارفرمایان و مشتریان می باشد.  مدیـریت این شرکت خود را متعهد می داند در راستای این دیدگاه ، سیستم مدیـریت کیفیت را مطابق الگوی استانداردهای بین المللی پایه گذاری نماید و بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی آن فراهم آورد تا با دستیابی به، رضایت کارفرمایان، کاهش انحراف زمانی اجرای پروژهها به واسطه افزایش کیفیت خدمات ارائه شده، افزایش سطح علمی و عملی کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و مورد نیاز، افزایش سهم بازار قابل کسب و افزایش قابلیت رقابت و ماندگاری در بازار با در نظر گرفتن نیازمندیهای حال و آینده کارفرمایان ، ارتقأ سطح کیفیت محصولات تولیدی و ارائه خدمات و دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی اطمینان حاصل نماید .