انتخاب زبان

بازدید مدیرعامل بالاست از پروژه پل سنجان

شنبه, 08/11/2018 - 18:18 -- admin
بازدید مدیرعامل بالاست از پروژه پل سنجان. ابراهیم محمدی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بالاست با حضور در شهر اراک از روند پیشرفت پل سنجان بازدید کرد، شایان ذکر است این پل به طول 576 متر و عرض تمام شده 11/70 متر دارای 14 پایه بتنی و عرشه فلزی به طول 393 متر که با 13 دهانه 24 متری و 2 دهانه 40 متری جهت دوربرگردان های مورد نیاز در نظر گرفته شده است. از جمله دشواری های اجرایی این پل قرار گرفتن عملیات اجرایی آن در کنار بار ترافیکی مسیر می باشد.