انتخاب زبان

امضاء تفاهم نامه شركت برد(Berd) با شركت بالاست

دوشنبه, 02/19/2018 - 16:43 -- admin
امضاء تفاهم نامه شركت برد(Berd) با شركت بالاست چهارمين همايش بين المللي مهندسي سازه ايران در حالي به كار خود  پايان داد كه در اين مراسم دو دستاورد مهم براي مجموعه بالاست به ارمغان آورده شد. برگزيده شدن بالاست به عنوان سازنده ملي و همچنين امضاء تفاهم نامه بالاست با شركت برد (Berd) پرتغال كه به منظور تبادل اطلاعات و دانش فني و بررسي پروژه هاي مشترك و ورود به طراحي و اجراي پروژه هاي ايراني و خارج از ايران منعقد شد.