انتخاب زبان

کارفرمایان

  • ارتباط بهينه شهرهاي داخلي استاني از طريق احداث راههاي جديد ، بهبود بخشيدن به راههاي...

شرکت عمرانی مسکن گستر در نظر دارد ضمن ارتقاء کیفی وضعیت موجود، خلاقیت و نوآوری، کار گروهی و...

شركت راه‌آهن چشم انداز خود را "ايجاد يك سيستم حمل ونقل ريلي پيشرفته، پيشرو وكارآمد"تعريف كرده...

برخی از اهداف وزارت راه و شهرسازی
تامين راه‌هاي كشور اعم از زميني ( راه و راه‌آهن ) و راه‌...

Pasargad Oil Company (POC) is playing a major role as the largest bitumen supplier in the Middle...

از اهم وظایف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور می‌توان به تهیه، تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها...