انتخاب زبان

تاریخچه بالاست

این شرکت تحت نام " راه آهن سنگ " سهامی خاص در سال 1372 فعالیت خود را آغاز کرد و سپس بنام " شرکت تهیه و تولید بالاست و زیرسازی خطوط راه آهن " تغییر نام داد. با انتقال دفتر مرکزی شرکت به تهران شماره ثبت نیز به "175698" تغییر پیدا کرد.
در ابتدا فعالیت شرکت تولید سنگ بالاست بود، سپس با کسب رتبه لازم از سازمان برنامه و بودجه، فعالیت های نظیر ساخت پل ، زیرسازی و روسازی راه آهن به فعالیت های شرکت اضافه شد.
وظایف جدید نوسازی و باسازی ، نگهداری ساختمان و حمل و نقل ریلی به فعالیت های شرکت افزوده شد.